Om personuppgiftshantering

Hanteringen av personuppgifter regleras i Dataskydds-förordningen som gäller från och med den 25 maj 2018. Förordningen skyddar dig mot kränkning av din personliga integritet i samband med behandling av personuppgifter.

Förordningen medverkar alltså till rätten till ditt privatliv och skyddar dina personuppgifter så de inte kommer i ”orätta händer” eller används till andra ändamål än det först var tänkt.

Dataskyddsförordningen är en lag, beslutad av Europarlamentet och EU-rådet, som gäller för alla medlemsstater inom EU och tillämpas av myndigheter, företag och organisationer. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen från 1998.

Dataskyddsförordningen kallas ofta GDPR efter den engelska förkortningen, General Data Protection Regulation.

Behandling av personuppgifter

Älmhults kommun behandlar personuppgifter i en mängd olika sammanhang. Några exempel är inom skolans och förskolans verksamheter, inom socialtjänstens vård och socialt stöd till familjer, barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och till äldre och anhöriga. Men det behövs också i andra sammanhang, som i samband med bygglovsansökan, ansökan om föreningsbidrag eller hyra av kommunens lokaler, inom VA-verksamheten, sophanteringen och så vidare.

Varför registreras och behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter registreras och behandlas hos kommunen bland annat när du skickar e-post, ansöker om förskoleplats eller bygglov, använder en e-tjänst, lämnar en synpunkt eller en fråga via e-post eller ett brev. Personuppgifterna registreras och behandlas för att kommunen ska kunna hantera dina behov och önskemål.

Principerna för behandling av personuppgifter

De grundläggande principerna för behandling av personuppgifter är viktiga för att säkerställa din rätt till ett privatliv och skydd av dina personuppgifter i dagens och framtidens digitala samhälle.

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du ett antal rättigheter som i korthet innebär att du ska få information om när och hur dina personuppgifter används (behandlas). Du har i vissa fall bland annat rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade, rätt till begränsad behandling och rätt att invända mot behandlingen av person-uppgifterna. Utifrån särskilda förutsättningar kan du också ha rätt att få ut och överföra dina personuppgifter till någon annan personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvaret

Varje nämnd inom Älmhults kommuns organisation är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom sina respektive verksamhetsområden. Till exempel ansvarar socialnämnden för de verksamheter som utförs av socialförvaltningen och utbildningsnämnden för de verksamheter som utförs av utbildningsförvaltningen.

De personuppgiftsansvariga har en eller flera kontaktpersoner som du som medborgare kan vända dig till i frågor som rör dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombud

Samtliga personuppgiftsansvariga inom Älmhults kommun har utsett ett gemensamt dataskyddsombud. Ombudet har en rådgivande och övervakande roll för att se till att de personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.

Alla är välkomna att vända sig till dataskyddsombudet i frågor som rör dataskyddsförordningen och tillämpningen av förordningen i Älmhults kommun!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.