Welcome to ElmNet AB
- we are in charge of building fiber network in Älmhult municipality

Service information

  • 2020-03-10
    Planerat driftuppehåll den 11 mars
    UPD kl 08.00 2020-03-11 Arbetet utfört utan komplikationer.Onsdagen den 11 mars, kl 06.00-07.00 genomför Zitius en trafikomläggning i ElmNets fibernätet. Kortare avbrott kan förekomma under tiden som arbetet pågår. Avbrottstiden beräknas till 5 minuter.
    Läs mer

Time schedule - installations

Vecka 13


Skarvning olika delar av nätet

Installationer är pausade för v 13-14

Time schedule - digging 


Vecka 13


Diverse grävarbeten i olika delar av nätet