Welcome to ElmNet AB
- we are in charge of building fiber network in Älmhult municipality

Service information

  • 2020-02-03
    Driftstörning för kunder i delar av Pjätteryd, Ryfors och Göteryd
    UPD 2020-02-07 kl 09.15 Den avgrävda fiberkabeln är nu lagad, felet åtgärdat och vi har åter kontakt med all utrustning.Det kan krävas omstart av fibermodem och router för att din internetanslutning ska komma igång igen. Vänligen kontakta din tjänsteleverantör om problemet kvarstår efter omstarten.
    Läs mer

Time schedule - installations

Vecka 6-7


Installationer Pjätteryd ladsbygd

Installationer Diö Landsbygd


Vecka 8-9


Installationer Kolborshult

Time schedule - digging 


Vecka 6-7


Stamnätsarbeten lagning avgrävd stamledning Pjätteryd

Grävarbeten Taxås

Grävarbeten Västra BökhultVecka 8-9


Stamnätsarbeten Älmhult

Stamnätsarbeten Diö landsbygd

Grävarbete Taxås

Anslutningsgrävningar landsbygden