Skolkort för buss och tåg

Gymnasieelever kan få hjälp med resor till och från skolan i form av:

1. Eleven åker med ordinarie skolskjutstransport för grundskolan (ej skolkort)

2. Eleven får ett skolkort

Elever som pendlar till annan kommun men är folkbokförda i Älmhults kommun kan hämta skolkort från och med torsdag 15 augusti på Haganässkolans expedition hos Leif Karlsson.

Elever som går eller ska börja på Haganässkolan

De hämtar sina skolkort på Haganässkolans expedition hos Leif Karlsson tisdag 20 augusti och onsdag 21 augusti. Den 19-21 augusti åker elever gratis till skolan.

För elever som är folkbokförda i Osby, Östra Göinge, Kristianstad eller Hässleholms kommuner gäller följande:
Dessa elever hämtar sina skolkort i respektive kommun. Se deras hemsidor för mer information.

För elever folkbokförd i Alvesta kommun och som inte har gått på Haganässkolan tidigare:
Dessa elever ska lämna in en ansökan om elevresor med tåg. Information om detta finns på www.alvesta.se

Följande villkor måste vara uppfyllda

  • Avståndet mellan bostad och skola ska vara minst 6 km
  • Eleven får inte erhålla inackordineringstillägg
  • Eleven får hjälp längst till och med vårterminen som man fyller 20 år.