Gym-öppet

Vi på fritidsgårdarna i Älmhult håller gratis öppettid för ungdomar i Älmhullt (Högstadie-Gymnasie)

Var: I Linnéhallens gym (D-hallen)

När: Vardagar (Mån-Fre) kl. 16.00-18.00

Hur: Vi har alltid en personal där som ser till att allt går rätt till. De som brukar vara där är: Hanna, Mishaal, Maher eller Mia