Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Gator, vägar och trafik

Vy över gata med äldre gröna och röda tvåvåningshus i trä samt ett äldre tegelhus för flerfamiljer.

Älmhults kommun arbetar med att hålla Älmhults gator, torg och grönytor rena och fina. Vi sköter även allt som är under jord. Det som kanske märks mest är det som rör vatten och avlopp.

Inom vårt ansvarsområde faller även uteskötseln av i princip alla kommunens fastigheter och lekplatser. Om våren ser vi till att alla urnor och planteringar får nya fina blomsterarrangemang samt sopar upp sanden som vintern lämnat efter sig. Under hösten utförs röjningsarbeten och till vintern skottar vi snö.

Andra stora arbeten som vi genomför är vattenmätarbyten, asfalterings- och lagningsarbeten, sopning av gator, bevattning och halkbekämpning. Strax före första advent monterar vi all julbelysning och julgranen ska ställas på sin plats och ljusbesättas.

Till toppen