Cykling och cykelvägar

Att ta sig fram med cykel eller till fots gynnar både miljön och hälsan. Du får motion och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samtidigt som vi minskar klimatpåverkande utsläpp. Vi arbetar därför med att göra det så enkelt och smidigt som möjligt att cykla och promenera i Älmhults kommun.

Potentialen för att öka cykelresorna i Älmhults kommun är stor både när det gäller arbetspendling, fritidsresor och för elever att ta sig till och från skolan. Inom centralorten är avståndet till de olika målpunkterna sällan över 5 km.

Uppmuntrande budskap i cykelmiljön

Visst är det härligt med vinden i håret! Idag gör du succé - cykling gör dig skärpt! 10 min på cykel ger bättre humör! Här kommer miljöhjälten på två hjul!, Du gör skillnad!

Detta är några av de budskap som cyklister möttes av under den Europeiska trafikantveckan, 16-22 september, längs cykelvägar. Tanken med budskapen var att uppmuntra, engagera och få fler att cykla. Men också att få in synpunkter och idéer för att få fler att cykla. Alla idéer som skickades in kommer att vara en underlag i kommande cykelplan.

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. I Älmhults kommun kommer ett antal interna aktiviteter att anordnas under veckan för att skapa en större och gemensam förståelse kring cykelns alla positiva aspekter. Under hösten kommer kommunen också att ta fram en cykelplan med såväl mjuka beteendeåtgärder och konkreta insatser.

Länge leve cyklisten! Så ska man få fler att cykla i Älmhult

Hur skapar vi en attraktiv och tät stadsmiljö med hjälp av cykeln? Den 17:e september 2019 anordnades en inspirationsdag i Älmhult där cykling, hälsa och en attraktiv stadsmiljö låg i fokus. Detta är en av flera insatser som kommunen gör för att öka antalet resor på cykel i Älmhult tillsammans med IKEA och projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg. Läs mer om dagen härlänk till annan webbplats.

Läs mer om dagens program härlänk till annan webbplats.

Felanmälan och synpunkter

Om du ser någonting som behöver åtgärdas när du är ute och cyklar får du gärna rapportera det till oss. Det kan till exempel handla om potthål, trasig belysning, klotter eller liknande.

Du kan snabbt och smidigt göra din anmälan genom att använda vår e-tjänst för synpunkter och förslag. Har du frågor är du välkommen att skicka e-post eller ringa. Läs mer här.

Framtagande av Cykelplan

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra och skapa nya cykelvägar. För att få en gemensam bild över vad vi ska uppnå ska kommunen ta fram en cykelplan. Syftet är att få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit.

Planen ska innehålla både fysiska och mjuka åtgärder (beteendefrågor). Cykelplanen ska tydliggöra kommunens prioriteringar och säkerställa att arbetet med cykelfrågor pågår regelbundet och med en långsiktighet. Cykelplanen ska följas upp och utvärderas kontinuerligt för att förbättras som beslutsunderlag och visa att kommunen är på väg att nå sina mål.

Hållbart resande i Älmhult

Med hållbart resande menas resor och transporter som är effektiva. Det är resor som är bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö. Läs mer om olika insatser för fler hållbara resor i Älmhult här.

Pumpstation

En cykelpump är placerad invid scenen på Stortorget i Älmhult. Den är fri att använda om luften i cykeldäcken skulle behöva fyllas på.

Cykla mera

Att gå eller cykla är mycket bättre alternativ för hälsan, miljön och ekonomin! Du får vardagsmotion och sparar pengar. Dessutom gör du miljön en stor tjänst. Det sämsta för miljön är nämligen korta bilresor. Under de första tre kilometrarna av en resa är bilens utsläpp av avgaser cirka 50-60 gånger högre per kilometer. Nedan kan du se hur mycket du vinner på att ta cykeln till jobbet istället för bilen under 120 dagar.

Har du 1 kilometer till jobbet?

Då sparar du 384 kronor och hjälper miljön att spara 50 kg koldioxid.

Har du 2,5 kilometer till jobbet?

Då sparar du 960 kronor och hjälper miljön att spara 126 kg koldioxid.

Har du 5 kilometer till jobbet?

Då sparar du 1 920 kronor och hjälper miljön att spara 252 kg koldioxid