Hoppa direkt till innehållet

Parkering

Vad betyder "P"-skylten och hur länge får man parkera sin bil på våra gator och parkeringsplatser? Dessa frågor är det många som ställer och här är ett klargörande.

Skylten "P" betyder att parkering är tillåten under vardagar utom vardag före sön- och helgdag, högst 24 timmar i följd, om inte annat framgår av en tilläggstavla. På kommunens gator där det inte är skyltat "P" eller någon annan typ av skylt får personbilar också stå högst 24 timmar.

P-skiva

I Älmhult ska p-skiva användas på en del av parkeringsplatserna i centrala Älmhult. Var detta ska användas framgår av en tilläggstavla med upplysning om p-skiva. Tidsbegränsningen är satt till 30 minuter, 2 timmar och 3 timmar, vilket som gäller var framgår av tilläggstavla på plats.

Karta med p-platser där p-skiva krävsPDF (pdf, 4.6 MB)

Parkeringsplatserna i tätorten

Det är parkeringsförbud på alla huvudleder. All parkering på allmän plats är avgiftsfri i Älmhults kommun.

På kartan nedan kan man se var parkeringsplatserna finns i tätorten.

Långtidsparkering

På Västergatan utmed järnvägen, strax söder om Köpmannatunneln, har vi långtidsparkering för upp till sju fordon i 21 dygn.

På Oxtorgsgatan "Oxtorget", har vi långtidsparkering för upp till fem fordon i 14 dygn.

Parkeringsutredning

I enlighet med beslut kring centrumplanen har tekniska förvaltningen genomfört en parkeringsutredning bestående av Parkeringsnorm för Älmhults centrum, Parkeringsplatser i Älmhults centrum samt Buss- och cykelstråk. Förslag till hur man kan få fler parkeringsplatser har utarbetats.

Parkeringsnorm för Älmhults centrumPDF (pdf, 2.3 MB)
Parkeringsplatser i Älmhults centrumPDF
(pdf, 7.2 MB)
Buss- och cykelstråkPDF
(pdf, 3.5 MB)