Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vinterväghållning

Här hittar du information om hur Älmhults kommun arbetar med snöröjning och halkbekämpning på våra gator och vägar.

För information om cykel- och gångvägar klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plogning

Vi rycker ut och plogar gång- och cykelvägar efter avslutat snöfall om 4 cm medan det för gator och vägar gäller 5–7 cm, beroende på vind och snökonsistens.

I vissa mindre orter är det produktionsavdelningen som kallar ut entreprenören vid snöfall. Vår målsättning är att ha gjort insatser på de större vägarna, gång- och cykelvägsstråken före morgontrafiken, under förutsättning att startkriterierna uppfyllts. Detta innebär att de större trafiklederna, gång- och cykelvägar plogas först, därefter matargator, villagator och parkeringsplatser.

Du som fastighetsägare ansvarar för att snöröja och sanda trottoaren utanför din fastighet.

Sandning och saltning

Kommunen strävar efter att använda så lite salt som möjligt och saltas endast högprioriterade gator. Övriga gator, gång- och cykelvägar sandas vid halka.

Sand till gångbanor och gångar kan hämtas kostnadsfritt, på produktionsavdelningen, Bäckgatan 15 i Älmhult. Max 30 liter/gång.

Snölastning

När det är mycket snö i centrum och när framkomligheten är sämre, lastar vi och kör iväg snön. Vi undviker snöbortforsling så långt det är möjligt.

Hjälp oss att underlätta snöröjningen

  • Respektera de parkeringsrestriktioner som finns
  • Skotta inte ut snö på gång- och körbanor
  • Lämna företräde till våra arbetsfordon i snöröjningen

Sandning och snöröjning

Till toppen