Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vanliga frågor

Hur anmäler jag mig?

Anmälan Våren 2021

Här anmäler du dig till vårterminens kurser länk till annan webbplats

Bokningen sker online och du kommer se direkt om ditt barn kommer in på en av höstens kurser eller inte.

Vad händer om jag inte kommer in på det jag sökt?

Om du inte kommer in på någon av våra kurser kan du skicka in en intresseanmälan. Den garanterar ingen plats på Kulturskolan men skulle det bli en plats ledig under terminens gång så kan det finnas en ny möjlighet att komma in.

Antagen till Kulturskolan

Kulturskolans mål är att alla elever som söker till Kulturskolan ska erbjudas undervisning. Intagningen till Kulturskolan är dock beroende av de resurser i form av timmar, lärare, lokaler etc, som Kulturskolan förfogar över. När det under läsårets gång blir en plats ledig rekryteras nya elever in.

Om du vill sluta på kulturskolan meddelar du det till din lärare.

Alla kurser förutom teater som bokas kan komma att läggas om till distans- eller online undervisning.

Lektionsgaranti - finns det?

Du är garanterad 23 lektioner per läsår. I dessa ingår konserter, föreställningar, vernissage som lektionstillfällen. Du går tyvärr miste om din lektion om du av någon  anledning inte kommer till lektionen.

Var äger undervisningen rum?

Vissa lektioner äger rum på skolorna i kommunen på raster och håltimmar under ordinarie skoltid men de flesta lektioner är lagda på fritiden efter skolan. Du hittar Kulturskolans lokaler på Skolgatan 1, Blohmehuset andra våningen och i musiksalen på Haganäs. Danslektionerna är i lokaler anpassade för dans och kan variera.

Vid vilka tider är undervisningen?

Eleverna går ifrån ordinarie lektionstid på raster och håltimmar i grundskolan 20 minuter/vecka eller efter skoltid. Dans, teater, orkesterspel och spel i band sker efter skoltid. Om det finns andra önskemål om tider så går det att diskutera.

Läsårstider

Vi följer Älmhults kommuns skolors läsårstider det innebär att när det är lov eller studiedagar så är det normalt ingen vanlig undervisning på kulturskolan.

Hyra instrument

Vissa instrument kan du som går på en av Kulturskolans kurser hyra av oss. De instrument Kulturskolan har till uthyrning är: fiol, cello, akustisk gitarr, trumpet, trombon, tuba, althorn, valthorn, tvärflöjt, klarinett och saxofon. Hör av dig till oss på kulturskolan@almhult.se så försöker vi hitta en lösning.

Måste man vara duktig för att få vara med?

Inga förkunskaper krävs och varje elev vid Kulturskolan ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar så långt det är möjligt. Eleverna ska öva hemma så att de kan sina uppgifter till kommande lektion.

Vad händer om det blir få anmälda till en kurs?

Vid för få anmälda elever i en ämneskurs (ex. under fem elever vid en skola) förläggs lektionerna till Kulturskolans lokaler.

Jag har slutat grundskolan, får jag vara med?

Du som har slutat grundskolan och tillfälligt lagt instrumentet på hyllan, men funderar på att börja, hör av dig till Kulturskolan. kulturskolan@almhult.se. 

Får jag komma och prova på utan att betala?

Som nybörjare får du prova på den valda kursen tre lektioner men senast vid tredje lektionen måste du säga upp din plats om du inte vill fortsätta, annars får du betala för hela terminen.

Jag har en annan fråga!

Hör av dig till oss, så hjälper vi dig! kulturskolan@almhult.se
På grund av ett högt tryck på Kulturskolan efter Coronaviruset kan det ta lite längre tid att få svar på din fråga.