D131 Möckelsås 1:5

D131 Möckelsås 1:5


Planområdet ligger i norra Möckeln. Enligt gällande detaljplan är området planlagt för fritidshus med en byggrätt på 50 kvm för huvudbyggnaden och 25 kvm för förråd.

Syftet med planändringen är att öka byggrätten för att möjliggöra permanentboende. Byggrätten begränsas till östra delen av fastigheten p g a att vattenståndet i sjön Möckeln kan stiga och för att minimera påverkan på den strandnära zonen.

DetaljplanPDF (pdf, 3.7 MB)


Detaljplan i format A3PDF (pdf, 1.1 MB)


PlanbeskrivningPDF (pdf, 41.7 kB)