Vattenkvalitet

Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte förekomma några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet.

Provtagning och uppföljning av kvaliteten på vattnet som vi levererar till abonnenterna följer kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Mer information om dricksvatten finns på Livsmedelsverkets hemsida, se relaterad information i höger spalt.

Provtagning görs regelbundet både på vattenverken och ute på ledningsnätet efter ett bestämt kontrollprogram. Proverna skickas till ett ackrediterat utomstående labb för analys.

Kraven som ställs på kommunalt dricksvatten är mycket högre än om vattnet tas från en egen brunn.

Nedan visas sammansättningen på dricksvattnet i alla orter. Har du frågor om andra parametrar så är du välkommen att kontakta oss.

Gränsvärden hos konsument enligt föreskrift (SLVFS 2001:30)


Sort

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt

pH


< 7,5; >9,0

> 10,5

Mn (mangan)

mg Mn/l

0,05

-

Fe (järn)

mg Fe/l

0,2

-

NO3 (nitrat)

mg NO3/l

20

50

Cl (klorid)

mg Cl/l

100

-

F (fluorid)

mg F/l

-

1,5

Total hårdhet

°dH

-

-

Förklaring:
< "mindre än" - det betyder att halten ligger under den halt som kan analyseras
> "mer än"

Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare under år 2015-2016

ÄLMHULT

pH

8,1

 mg/liter

 

 

 

Mangan (Mn)

0,005

 mg/liter

 

 

 

Järn (Fe)

0,022

mg/liter

 

 

 

Nitrat (NO³)

1,41

mg/liter

 

 

 

Klorid (Cl)

13,5

mg/liter

 

 

 

Fluorid (F)

0,1

mg/liter

 

 

 

Total hårdhet (dH)

4,2

 

 

 

 

DIÖ

pH

8,16

mg/liter 


 

 

Mangan (Mn)

0,005

mg/liter

 

 

 

Järn (Fe)

0,022

mg/liter

 

 

 

Nitrat (NO³)

0,51

mg/liter

 

 

 

Klorid (Cl)

28,5

mg/liter

 

 

 

Fluorid (F)

0,4

mg/liter

 

 

 

Total hårdhet (dH)

5,0

 

 

 

 

ENERYDA

pH

8,3

mg/liter

 

 

 

Mangan (Mn)

0,005

mg/liter

 

 

 

Järn (Fe)

0,01

mg/liter

 

 

 

Nitrat (NO³)

0,22

mg/liter

 

 

 

Klorid (Cl)

33

mg/liter

 

 

 

Fluorid (F)

0,73

mg/liter

 

 

 

Total hårdhet (dH)

5,7

 

 

 

 

VIRESTAD

pH

8,19

mg/liter

 

 

 

Mangan (Mn)

0, 005

mg/liter

 

 

 

Järn (Fe)

0,16

mg/liter

 

 

 

Nitrat (NO³)

0,22

mg/liter

 

 

 

Klorid (Cl)

11,5

mg/liter

 

 

 

Fluorid (F)

0,935

mg/liter

 

 

 

Total hårdhet (dH)

5,0

 

 

 

 

FANAHOLM

pH

7,69

mg/liter

 

 

 

Mangan (Mn)

0,005

mg/liter

 

 

 

Järn (Fe)

0,01

mg/liter

 

 

 

Nitrat (NO³)

2,45

mg/liter

 

 

 

Klorid (Cl)

11

mg/liter

 

 

 

Fuorid (F)

0,1

mg/liter

 

 

 

Total hårdhet (dH)

3,55

 

 

 

 

HÄRADSBÄCK

pH

8,08

mg/liter

 

 

 

Mangan (Mn)

0,005

mg/liter

 

 

 

Järn (Fe)

0,029

mg/liter

 

 

 

Nitrat (NO³)

0,84

mg/liter

 

 

 

Klorid (Cl)

36,5

mg/liter

 

 

 

Fluorid (F)

0,775

mg/liter

 

 

 

Total hårdhet (dH)

6,75

 

 

 

 

HALLARYD

pH

8,25

mg/liter

 

 

 

Mangan (Mn)

0,007

mg/liter

 

 

 

Järn (Fe)

0,074

mg/liter

 

 

 

Nitrat (NO³)

0,22

mg/liter

 

 

 

Klorid (Cl)

15

mg/liter

 

 

 

Fluorid (F)

0,725

mg/liter

 

 

 

Total hårdhet (dH)

4,55

 

 

 

 

GÖTERYD

pH

7,95

mg/liter

 

 

 

Mangan (Mn)

0,005

mg/liter

 

 

 

Järn (Fe)

0,01

mg/liter

 

 

 

Nitrat (NO³)

12

mg/liter

 

 

 

Klorid (Cl)

16,5

mg/liter

 

 

 

Fluorid (F)

0,1

mg/liter

 

 

 

Total hårdhet (dH)

2,0

 

 

 

 

PJÄTTERYD

pH

8,27

mg/liter

 

 

 

Mangan (Mn)

0,005

mg/liter

 

 

 

Järn (Fe)

0,012

mg/liter

 

 

 

Nitrat (NO³)

0,22

mg/liter

 

 

 

Klorid (Cl)

9,6

mg/liter

 

 

 

Fluorid (F)

0,89

mg/liter

 

 

 

Total hårdhet (dH)

6,25