Vattenmätare

Alla fastigheter som är kopplade till det kommunala vattenledningssystemet har en vattenmätare som visar hur mycket vatten som förbrukas.

Vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning i fastigheten, oftast i källaren eller tvättstugan. Det är viktigt att du som fastighetsägare vet var vattenmätaren sitter.

Vid en vattenläcka inne i fastigheten kan vattnet stängas av med ventilen som sitter vid vattenmätaren. Kontrollera ventilen någon gång per år för att se att den går att stänga av om behovet skulle uppstå.

Tänk på att vattenmätaren kan frysa sönder! Se till att alltid ha omkring +10 grader i utrymmen där din vattenmätare finns. Den ska vara lätt att komma åt och sitta på en godkänd konsol. Väggar och golv i utrymmet där din vattenmätare sitter, ska tåla spill och läckage av vatten. Utrymmen ska vara upplyst.

Regelbunden avläsning

Vattenmätarens mätarställning ska årligen skickas in till tekniska förvaltningen på det självavläsarkort som skickas hem till dig. Detta för att du ska få en faktura som stämmer överens med den faktiska förbrukningen, och slippa överraskande fakturor vid försenade avläsningar.

Regelbunden avläsning, flera gånger per år, är dessutom ett bra sätt att hålla koll på att inga läckor uppstått i din fastighet. De tär viktigt med tillsyn och avläsning även för obebodda hus och vid längre frånvaro.

Gör det till en vana att även lyssna på vattenmätaren. Hörs det ett susande ljud vid vattenmätaren, då alla kranar i huset är stängda, kan du ha en läcka.

Ändrad vattenförbrukning

Om du vet att förbrukningen kommer minska eller öka ovanligt mycket, hör av dig till oss så ändrar vi på den beräknade årsförbrukningen eller registrerar en ny avläsning.

Byte av mätare

Tekniska förvaltningen byter ut din vattenmätare minst var tionde år enligt SWEDAC:s föreskrifter STAFS 2007:2. Under fliken Dags för vattenmätarbyte finns tips och regler kring vattenmätare.

Kontrollera dina avstängningsventiler

Din vattenmätare har två avstängningsventiler. Så här gör du för att kontrollera så att de fungerar som de ska:

  1. Stäng den ena ventilen vid mätaren.
  2. Öppna en vattenkran.
  3. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen.
  4. Kontrollera den andra ventilen på samma sätt.

Om du har ventiler av modellen LK580 ska du byta ut dem omgående med hjälp av en VVS-installatör. Det händer att ventilens rattar släpper från sina fästen vilket kan orsaka svåra vattenskador. Om ratten lossnar finns även risk att du skadas såväl av ratten som av det trycksatta vattnet. Kontakta vår rörnätstekniker på telefon 0476-553 51 om du är osäker på om dina ventiler är godkända kulventiler eller skruvventiler som behöver bytas