Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kontrollansvarig uppdateras under december

Byggherren ansvarar för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. Kontrollen att de tekniska egenskapskraven följs sammanställs i en kontrollplan. I en del fall måste en kontrollansvarig anlitas.

Vad är en kontrollansvarig?

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) har byggherren ansvaret för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. I vissa större och mer komplicerade fall krävs en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige har ansvar för att skapa en kontrollplan och se till att alla kontroller genomförs och godkänns.

  • Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning och vara certifierad enligt Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • En kontrollansvarig ska ha kunskap om gällande bestämmelser och lagar. Personen ska också hjälpa byggherren att ta fram ett förslag på kontrollplan
  • Den kontrollansvariges uppgift är att se till att kontrollplanen följs. Kontrollansvarige ska även medverka vid samråd/arbetsplatsbesök och slutligen lämna in ett utlåtande och veriferad kontrollplan inför slutbesked.

Vem har ansvar?

Det är alltid byggherrens ansvar att se till att kraven i Plan- och bygglagen följs och även att kontrollerna genomförs.

Byggherren har yttersta ansvaret även om det finns en kontrollansvarig.

 

Var hittar jag en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska ha erfarenhet, kunskap och vara lämplig för sin uppgift. Den kontrollansvariga måste vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster