D174 Siesta 1, 2 och 3

D174 Siesta 1, 2 och 3

i Älmhult, Älmhults kommun

Planens syfte och huvuddrag


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fastighetsägarna till Siesta 1, 2 och 3 att utöka sina tomter mot cykelbanan längs Växjövägen.  En remsa naturmark med en bredd om 5 meter behålls mellan de privata tomterna och cykelbanan.

Fastigheterna ligger på Lakestigen i Älmhult, vid sjön Möckelns sydligaste del. Tomterna har sin baksida mot en cykelväg parallellt med Växjövägen. Det är mot cykelvägen som fastighetsägarna vill utöka respektive tomtgräns. Tillsammans utgör tomterna cirka 3700 m2. 

Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.


Planhandlingar:​

Plankarta i format A2PDF (pdf, 712.1 kB)

Plankarta i format A3PDF (pdf, 355.4 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 522.2 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 131.4 kB)