Hoppa direkt till innehållet

Abraham 1 och Markus 2,3

Uppdrag:

Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Abraham 1 och Markus 2, 3, Älmhult, Älmhults
kommun.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med planen är att förtäta kvarteren med bostäder.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i området Stiftelsen, öster om Älmhults centrum och omges
av gatorna Östra esplanaden, Baldersgatan, Källargatan, Torngatan och Norra
Krongatan.

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Planprocessen