Hoppa direkt till innehållet

Samordnat förfarande

Samordnat förfarande kan tillämpas om kommunen ska göra en detaljplan för ett ärende som även prövas enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om byggande av järnväg. Då förfarandena enligt de olika lagarna samordnas kan dubbelarbete och dubbla prövningar undvikas.

Att upprätta ny detaljplan, enligt samordnat förfarande: