Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vita korset

Bild förslag på Vita Korset 7 m fl

För att kunna använda området Vita korset till mer än bara industri har en ny detaljplan tagits fram. Detaljplanen ska möjliggöra att området kan bebyggas med i första hand bostäder, däribland boende för äldre.

Vad?

Området har planerats med hänsyn till den befintliga Hvita Korset-byggnaden där ett torg och en park blir en allmän yta i området. Syftet med platsen är att bevara parkmiljö och befintlig terrassering, som har ett kulturhistoriskt värde, med skyddsbestämmelse.

Fyra tomter föreslås i detaljplanen, två tomter med fyra våningar och två tomter med högre bebyggelse, varav Hvita Korset-tomten är en.

Varför?

Älmhult växer och vi behöver fler bostäder.

När?

Detaljplan har vunnit laga kraft.

Läs mer om detaljplanen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsiktsförklaring klar – BoKlok planerar att bygga nya bostäder på Vita korsets område

Älmhults kommun har tecknat en avsiktsförklaring med BoKlok om att reservera två markområden vid Vita korset för BoKlok att bygga bostäder på. BoKlok planerar att bygga bostäder för äldre och människor med demenssjukdom enligt SilviaBo-konceptet men också vanliga bostadsrätter.

Läs mer om BoKlok och avsiktförklaringen här.