En ny kommun växer fram

Järnvägsarbetare

En viktig förändring av kartan kom järnvägen att få. När järnvägen blev klar 1862 fick Älmhult, Möckeln, Diö, Liatorp och Eneryda stationer. Det blev viktiga tillväxtfaktorer för dessa orter, speciellt Älmhult som blev en av de större stationer som fanns var femte mil. Till dessa platser koncentrerades bränsle och vattenpåfyllnad, underhåll av tåg och vagnar och byte av personal.

Genom den stora stationen i Älmhult fick den obetydliga platsen en helt annan status. Underhåll av järnvägen skapade förutsättningar för modern industri. Betydelsefullt folk som lokförare kom till orten och skapade helt nya möjligheter för handel och service. Älmhults tätort växte snabbt från mycket lite till cirka 1000 personer vid år1900.

De många människorna och byggnaderna som växte krävde regler. En tidig plan utarbetades redan vid järnvägens start och innebar att orten växte upp öster om järnvägen. Den delen låg i Stenbrohults kommun. Området väster om häradsdiket tillhörde Pjätteryds kommun.

År 1884 fick Älmhult statusen att bli stationsort. Det innebar att en skatt fick tas ut till byns behov, utöver den skatt som betalades till Stenbrohult. Den stora faran för en uppväxande ort vid denna tid var hälso- och brandfaran. Under 1880-talet upprättades därför regler kring dessa frågor och en brandkår organiserades.

Utvecklingen fortsatte i rask takt och 1901 blev Älmhult köping. Det innebar att det blev en egen kommun med högre status än landsbygdskommunerna runt om kring. Från början var Älmhults köping en mycket liten ort som bara omfattade de idag centralaste delarna. Under 1920-talet utvidgades köpingen, Stenbrohult och Pjätteryd fick lämna mark ifrån sig.

De första invånarna i Älmhult är begravda i Stenbrohult. Statskyrkan är inte byggd förrän 1929, efter att bland annat haft ett tidigt provisorium i Blohmésalen. Den gula träkyrkan är hemvist för missionsförsamlingen, som byggde sin kyrksal 1896 och tornet 1900.

© Bo Bergsjö