Socknarna blir kommuner

Riksdagen beslutade om den första kommunallagen som trädde i kraft 1862. Den innebar att det skulle finnas tre typer av kommuner på det lokala planet: kyrkan (religionen), landstinget (sjukvården) och primärkommunerna (fysisk planering, omsorg med mera). Det unika för nordiska kommuner, jämfört med stora delar av Europa, är rätten att ta upp skatt från medborgarna. Kommunerna i Sverige har ett mycket större ansvar för invånarna än vad som är vanligt i Europa.

I nuvarande Älmhults kommun bildades sex primärkommuner och sex kyrkliga församlingar. Landstingskommunen omfattade ett större område, idag hela Kronobergs län.

© Bo Bergsjö