Stora industri- och handelsföretag

De första stora företagen fanns på de gamla bruksorterna Diö och Delary. Först i form av järnbruken och senare deras efterföljare. Speciellt är Gemla ett intressant företag som fortfarande är levande och ett av länets äldsta aktiebolag. Dessa företag sysselsatte under sin storhetstid flera hundra personer, plus den verksamhet i form av transporter och mindre entreprenörer som var en del av brukskulturen.
 
Inne i centralorten kom efter järnvägen olika företag att växa fram och så småningom dominera områdets utveckling och arbetsmarknad.  

I början av seklet kom lanthandlarsonen Gotthard Nilsson cyklande till Älmhult. Han startade det första större handelsföretaget, en sektor där Älmhult kom att bli bäst i Sverige under 1900-talet. Till att börja med köpte företaget upp lump, skrot, tagel och liknande genom en mängd filialer. Som mest hade företaget omkring 300 anställda och var starkt dominerande i samhället under mitten av 1900-talet. Företaget köptes upp av en konkurrent strax efter sitt 100-årsjubileum. Idag lever det kvar under Stenas varumärke med ett smälteri och en stor handelsrörelse inom järn och stål.

Ett stort företag fick Älmhult genom flytt till orten. Färgeköps glasbruk i Sibbhult flyttade hit 1917. För oss blev det Elme Glasbruk. Redan 1918 var antalet anställda cirka 250 personer, ortens största arbetsgivare. Som mest hade företaget cirka 300 anställda i slutet av 20-talet. Eftersom detta företag hade många arbetare hade de också ett stort inflytande på samhällslivet. Arbetarna bidrog till bildandet av Folkets park och Älmhults Musikkår. Verksamheten vid glasbruket trappades ner efter hand och upphörde helt i början av 1970-talet.

Ett annat storföretag är Älmhults Bruk AB som fyller ett helt industrikvarter på Lillsjöområdet, idag under flera olika företagsnamn. Bruket kom till Älmhult 1946. Stommen har varit gjuteri och mekanisk verkstad och produktionen har funnits inom en mängd olika områden. Som mest hade företaget totalt omkring 400 anställda under sin storhetsperiod under 1960- och 70-talet. Intressant är att detta företag på sitt sätt är moder till Älmhults alla elektronikföretag. En specialisering inom bruket var vävstolar, idag under namnet Texo, och för stolen uppfanns en trådväktare. Denna uppfinning var grunden för Eltex. Inom detta företag har många fått sina grundläggande kunskaper och sedan startat exempelvis företagen NOB (Sauer-Danfors), Kim-Safe med flera.

Många av dagens företag är också en sammansmältning mellan olika branscher. Ett exempel på det är Elmhults Konstruktion som kombinerar elektronik och metallindustri. Troligen är Elmhults Konstruktion det företag i kommunen som har störst andel av världsmarknaden inom sitt verksamhetsområde.

Ett viktigt år för Älmhult var 1953. Då kom IKEA till centralorten från Elmtaryd. Utställningen i Lagerbergska fastigheten öppnades. Sedan öppnades det första varuhuset 1958 och därmed var åter ett handelsföretag på väg i topposition på orten. Under 70-talet blev IKEA ortens viktigaste företag och mot 2000-talet ett av Sveriges ledande. År 2006 passerade företaget 100 000 anställda, varav omkring 3 procent finns i Älmhult.

© Bo Bergsjö