Entreprenörens själ

Efter skiftena splittrades byn och det gemensamma brukandet. Bonden blev sin egen i arbetet. Familjen flyttade huset ut till den egna marken. Gränsen mot grannarna blev utmärkt och fick ett behov av tydlighet.

Vid denna tid var åkern markens guld där den viktigaste maten producerades. Skogen var inte så viktig, eftersom produkterna med dåtidens kommunikationer inte var lättransporterade. Markens möda koncentrerades till åkern.

Eftersom äng och åker var viktigast fick djuren gå och beta i skogen. På den tiden fanns ingen industriskog, det var betydligt glesare mellan träden. Mer likt dagens beteshagar. De stängsel som gjordes runt åkrarna skulle därför hålla djuren ute från åkern - inte som idag då vi stängslar in djuren på åker och äng.

I takt med att järnhanteringen utvecklades blev även redskapen effektivare. Plogar och redskap av järn eller delar av järn gjorde sitt intåg. Om man inte ville förstöra sina redskap gällde det att plogen kunde flyta fram i jorden utan att störas av den förstörande stenen.

Jorden var nu sammanhängande i bättre brukningsenheter. Förutsättningarna fanns för bondeentrepenören att effektivisera sin produktion och mätta de många munnar som nu såg dagens ljus i hus och ladugård.

Lönshult

Ett viktigt moment i detta blev stenen. Stenfri åker gav bättre skörd. Fuktiga marker kunde avvattnas. Stenen förstörde inte redskapen. Djuren stängdes ute från åkern och gränsen mot grannen blev tydlig. Allt detta förenades i stengärdesgården - den moderne bondens lösning på många problem.

© Bo Bergsjö