Kultur- och fritidsnämnden sammanträder

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder torsdagen den 20 februari 2020 klockan 14:00 i Älmhults kommunhus, sammanträdesrum Möckeln. Följande ärenden kommer att behandlas.

Stående punkter

1

Val av justerare


2

Fastställande av dagordning


3

Strategisk information och frågor


4

Redovisning av delegeringsbeslut


Övriga ärenden

5

Information - lägesuppdatering tennisklubben


6

Bokslut 2019


7

Tilläggsbudgetering


8

Hyra Folkets hus


9

Övrigt


10

Meddelanden

 
Kallelse
Publicerad: