Övergripande mål

Älmhults kommun ska växa. Kommunens mål är att befolkningen på sikt ska öka till 20 000 invånare medan det kortsiktiga målet är att befolkningen ska öka med minst 1 procent per år. För att nå målet om befolkningsökning har Älmhults kommun tagit fram en strategisk utvecklingsplan som visar vilka områden kommunfullmäktige valt ut som viktiga.