Intresseanmälan feriejobb

Nu är det möjligt för Älmhults kommuns föreningar att anställa ungdomar för feriejobb i sommar med finansiering från kommunen. Kom in med intresseanmälan senast den 13 maj.

På grund av coronapandemin saknar Älmhults kommun ett antal platser till de ungdomar som i sommar skulle ha jobbat inom vård och omsorg samt förskola. För att hitta nya jobb till våra ungdomar utökar vi därför möjligheten för föreningar att anställa ferieungdomar i sommar med finansiering från kommunen.

Ungdomarna är födda 2002 (efter 1 juni), 2003, 2004 och 2005 och folkbokförda i Älmhults kommun. Feriejobbet är ofta det första steget ut på arbetsmarknaden och ger värdefull insikt i arbetslivet. Det ökar även ungdomars möjlighet att snabbt komma i arbete efter gymnasiet.

Du ansöker om medel för att anställa en eller flera ferieungdomar

Älmhults kommun ersätter föreningen med 5000 kronor i handledarstöd/ungdom. Utöver det får föreningen full ersättning för att täcka lönekostnaderna för feriearbetarna (maximalt 7025 kr/ungdom). Rekommenderad ersättning per ungdom är mellan 64-85 kronor/timme (ersättning utifrån ålder). I timlönen är semesterersättning inkluderad och föreningen ansvarar för att betala in sociala avgifter som är 10,21 procent för ungdomar under 18 år.

Beloppet för ersättning av lönekostnader kronor är beräknat på 75 timmars arbetstid med rekommenderad lön inklusive semesterersättning samt sociala avgifter.

Du gör en intresseanmälan för att anställa en eller flera ferieungdomar direkt här på webben genom att fylla i formuläret nedanför.

Så fungerar feriejobb

Föreningen väljer en eller flera perioder för feriejobb och anger antal ferieungdomar som kan beredas arbete. För att möjliggöra fler platser, erbjuds varje ferieungdom arbete i tre veckor:

  • Period 1: 15 juni – 5 juli, vecka 25-27
  • Period 2: 6 juli – 26 juli, vecka 28-30
  • Period 3: 27 juli – 16 augusti, vecka 31-33

Ungdomarna har redan sökt feriejobb och finns nu i Älmhults kommuns feriejobbsbank.

Ansvar

För att föreningen ska kunna ta emot en eller flera ferieungdomar behöver ett samverkansavtal tecknas mellan föreningen och Älmhults kommun.

  • Föreningen har arbetsgivaransvaret och betalar ut lön. Semesterersättning och sociala avgifter är inräknade i det belopp som beviljas (mellan 5 290-7 025 kronor för 75 arbetade timmar).
  • Föreningen fakturerar Älmhults kommun för handledarstödet och de lönekostander de haft för feriearbetarna.
  • Föreningen måste ha en giltig olycksfallsförsäkring. Älmhults kommun har inget försäkringsansvar för ferieungdom.
  • Föreningen står för arbetsledning och har arbetsmiljöansvar.

  • En handledare måste finnas tillgänglig för ferieungdomen men behöver inte finnas på plats hela tiden. Ersättning för handledaren utgår med 5 000 kronor per ferieanställd.

När får jag svar

När beslut tagits får föreningen besked om detta via samma e-postadress som angivits i anmälan. Intresseanmälan hanteras löpande men fördelning av platser startar efter den 13 maj för att alla som är intresserade ska få möjlighet att ta emot en ferieungdom.

Vid frågor

kontakta Jenny Envinge, HR-specialist på telefon 0476-64 24 09 eller feriearbete@almhult.se