Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kontakta servicecenter

Snabel a

Skriv till oss

E-post: info@almhult.se

Ring oss

Telefon: 0476-550 00

Välkommen till servicecenter!

Vi hjälper dig som är kommuninvånare, företagare och besökare. Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet.


När kan jag kontakta servicecenter?

Du når oss mellan kl. 8.00 och 16.00, alla helgfria vardagar, med följande undantag:

23 december 8.00 - 15.00

30 december 8.00 - 15.00

2021

5 januari 8.00 - 15.00

1 april 8.00 - 15.00

30 april 8.00 - 15.00

12 maj 8.00 - 12.00

14 maj 10.00 - 12.00

24 juni 8.00 - 15.00

25 juni midsommarafton stängt

5 november 8.00 - 15.00

23 december 8.00 - 15.00

24 december julafton stängt

30 december 8.00 - 15.00

31 december nyårsafton stängt

Hur kan jag kontakta servicecenter?

E-post: info@almhult.se

Telefon: 0476 - 550 00

Besök: Stortorget 1 i centrala Älmhult
Karta länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sociala medier: Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrig kontaktinformation

Myndighetsbrevlådor

Varje nämnd/förvaltning inom Älmhults kommun har en officiell e-postadress, kallad myndighetsbrevlåda, som bevakas av respektive förvaltnings registrator.

Politiska organ

Kommunstyrelsen, ks@almhult.se
Kultur- och fritidsnämnden, fritid@almhult.se
Miljö- och byggnämnden, mob@almhult.se
Socialnämnden, social@almhult.se
Utbildningsnämnden, utbildning@almhult.se
Valnämnden, vn@almhult.se
Överförmyndare, overformyndaren@ljungby.se

Förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen, ks@almhult.se
Miljö- och byggförvaltningen, mob@almhult.se
Socialförvaltningen, social@almhult.se
Tekniska förvaltningen, tekniska@almhult.se
Utbildningsförvaltningen, utbildning@almhult.se

Funktionsbrevlådor

Funktionsbrevlådor kompletterar myndighetsbrevlådorna. Varje funktionsbrevlåda har en tillsynsansvarig som tömmer och bevakar brevlådan. Däremot skickas inte e-post automatiskt till registrator för diarieföring.

Gemensamma funktioner

Kommunarkiv, arkiv@almhult.se
Ekonomienheten, ekonomi@almhult.se
Energirådgivning, energiradgivning@almhult.se
Inflyttarservice, inflyttarservice@almhult.se
HR avdelningen, hr-avdelningen@almhult.se
Säkerhet, sakerhet@almhult.se

Kultur och fritid

Fritid, fritid@almhult.se
Kultur, kultur@almhult.se
Biblioteket, bibliotek@almhult.se
Haganäsbadet, haganasbadet@almhult.se
Kulturskolan, kulturskolan@almhult.se

Tekniska förvaltningen

Expedition, tekniska@almhult.se

Turism

Linnés Råshult, linnesrashult@almhult.se
Turistbyrå, turist@almhult.se

Utbildning

Haganässkolan, haganasskolan@almhult.se