Hoppa direkt till innehållet

Gemensam nämnd för familjerätt

Information om behandling av personuppgifter inom gemensamma nämndens verksamhetsområden

Enligt dataskyddsförordningen är gemensamma nämnden ansvarig för hanteringen av personuppgifter i familjerätten.

Gemensamma nämnden är skyldig att bland annat informera dig som är registrerad av nämndens verksamheter om varför, hur och med vilket lagligt stöd dina uppgifter används.

De register som används kan innehålla uppgifter som till exempel namn, personnummer eller födelsedata, adress, telefon, information om ditt ärende.

Nämnden får bara använda personuppgifter som är nödvändiga för den särskilda så kallade ”behandlingen”. För varje typ av personuppgiftsbehandling finns ett register som redovisar vilka uppgifter som samlas in, ändamålet med behandlingen, hur uppgifterna behandlas, vilket lagstöd/rättighet nämnden har för behandlingen, hur länge personuppgifterna sparas eller när de tas bort, med mera.

Exempel på register:

  • Myndighetsutövning, ex. hantering av ärenden angående adoption, faderskap/moderskap och vårdnad, boende, umgänge
  • Samarbetsavtal
  • Yttrande