Hoppa direkt till innehållet

Kultur- och fritidsnämnden

Information om behandling av personuppgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Enligt dataskyddsförordningen är kultur- och fritidsnämnden ansvarig för hantering av personuppgifter inom delar av tekniska förvaltningens och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden:

  • Bidrag och aktiviteter till föreningar (tekniska förvaltningen)
  • Uthyrning av lokaler för fritidsändamål (tekniska förvaltningen)
  • Kulturskola, fritidsgård, folkbibliotek (utbildningsförvaltningen)

Kultur-och fritidsnämndens verksamheter får bara använda personuppgifter som är nödvändiga för den särskilda så kallade ”behandlingen”. För varje typ av personuppgiftsbehandling finns ett register som redovisar vilka uppgifter som samlas in, ändamålet med behandlingen, hur uppgifterna behandlas, vilket lagstöd/rättighet nämnden har för behandlingen, hur länge personuppgifterna sparas eller när de tas bort med mera.

Kultur och fritidsnämnden är skyldig att informera dig -som är registrerad eller har ditt barn registrerat inom någon/några av nämndens verksamheter-om varför, hur och med vilket lagligt stöd dina uppgifter används

De register som används kan innehålla uppgifter som till exempel namn, personnummer eller födelsedata, adress, telefon, eventuellt vårdnadshavare.

Foton på dig eller ditt barn används endast om samtycke har lämnats

Exempel på register:

  • Uthyrning av kommunala fastigheter till föreningar samt bidrag till föreningar.
  • Deltagare i aktiviteter som bedrivs inom kultur- och fritid.
  • Medlemsregister fritidsgården Fenix
  • Fakturering kulturskoleavgifter
  • Lånekortsinnehavare