Grafisk profil

Varje företag och organisation behöver, oavsett storlek och verksamhet, en identitet som både medarbetare och omgivning känner igen sig i. Ett viktigt verktyg i byggandet av en identitet är en gemensam grafisk profil.

Den grafiska profilen visar hur vi ska se ut på trycksaker, i presentationsmaterial, på skyltar och fordon, i annonser och på affischer.

Den grafiska profilen styr utseendet för bland annat

  • Logotyp
  • Färger
  • Typsnitt och textstorlek

Ta del av vår grafiska profil här.PDF (pdf, 2.7 MB)

Logotyper

Vit liggande logga