Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kultur-och fritidsnämnden sammanträder

Kultur-och fritidsnämnden sammanträder torsdagen den 5 november 2020 klockan 14.00 i kommunhuset, sammanträdesrum Linnésalen. Följande ärenden kommer att behandlas.

Stående punkter

Val av justerare


Fastställande av dagordning


Strategisk information och frågor


Beslutsärenden

Älmhult Discgolfklubb bidragsärende


Ansökan medel till digital adventskalender


Ombudgetering investering


Ekonomiska uppföljningar 2020 september


Motion om tillgänglighetsanpassad badplats


Möteskalender för nämnd och presidie


Ansökan Linnés Råshult till nämnd


Ny förening. indian Cultural association of Älmhult


Ny förening. Telugo association south of Sweden

 
Kallelse
Publicerad: