Hoppa direkt till innehållet

Utbildningsnämndens utskott

Utbildningsnämnden har utsett följande ledamöter och ersättare till utbild­ningsnämndens
utskott för åren 2019-2022:

Ledamöter

Gusten Mårtensson (C)
Tomas Harrysson (C)
Tomas Simonsson (M)
Stefan Jönsson (S)
Håkan Pettersson (S)

Ersättare

Agneta Andersson (C)
Peter Sandberg (C)
Bengt Adolfsson (M)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Nilsson (S)