Hoppa direkt till innehållet

Sammanträdesplan

Datum för årets sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, samt presidierna i de nämnder som saknar utskott.

Sammanträdesplan för 2020 håller på att sammanställas och publiceras inom kort. Vissa datum är redan uppdaterade.

​Kommunfullmäktige

27 januari 2020
24 februari 2020
30 mars 2020

27 april 2020
25 maj 2020
22 juni 2020

31 augusti 2020
28 september 2020
26 oktober 2020

23 november 2020
14 december 2020
25 januari 2021

Kommunstyrelsen

14 januari 2020
4 februari 2020
10 mars 2020

7 april 2020
5 maj 2020
9 juni 2020

11 augusti 2020
8 september 2020
6 oktober 2020

27 oktober 2020
1 december 2020
12 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

21 januari 2020
25 februari 2020
24 mars 2020

21 april 2020
26 maj 2020
23 juni 2020

25 augusti 2020
22 september 2020
13 oktober 2020

17 november 2020
15 december 2020

Kommunstyrelsens personalutskott

20 januari 2020
24 februari 2020
23 mars 2020

4 maj 2020
15 juni 2020
31 augusti 2020

28 september 2020
26 oktober 2020
7 december 2020

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor - Älmhult, Markaryd, Ljungby

Värdkommun: Älmhult

13 januari 2020
17 februari 2020
16 mars 2020

20 april 2020
11 maj 2020
15 juni 2020

Ev. 13 juli 2020

17 augusti 2020
14 september 2020
12 oktober 2020

9 november 2020
7 december 2020

Gemensam överförmyndarnämnd - Ljungby, Älmhult, Markaryd

Värdkommun: Ljungby

27 februari 2020
4 juni 2020
27 augusti 2020

22 oktober 2020

Kultur- och fritidsnämnden

23 januari 2020
20 februari 2020
19 mars 2020

16 april 2020
28 maj 2020
18 juni 2020

3 september 2020
8 oktober 2020
5 november 2020

10 december 2020

Kultur- och fritidsnämndens presidium

9 januari 2020
6 februari 2020
5 mars 2020

2 april 2020
7 maj 2020
4 juni 2020

20 augusti 2020
24 september 2020
22 oktober 2020

26 november 2020

Miljö- och byggnämnden

Måndagar klockan 13:30

24 februari 2020
30 mars 2020
27 april 2020

25 maj 2020
22 juni 2020
31 augusti 2020

28 september 2020
26 oktober 2020
23 november 2020

14 december 2020
25 januari 2021

Miljö- och byggnämndens presidium

Måndagar klockan 13:00

10 februari 2020
16 mars 2020
14 april 2020 (tisdag)

20 maj 2020
8 juni 2020
17 augusti 2020

14 september 2020
12 oktober 2020
9 november 2020

30 november 2020
11 januari 2021

Socialnämnden och socialnämndens utskott

Nämnd och utskott

22 januari 2020
26 februari 2020
25 mars 2020

22 april 2020
20 maj 2020
17 juni 2020

26 augusti 2020
23 september 2020
21 oktober 2020

18 november 2020
16 december 2020

Beredande utskott

8 januari 2020
12 februari 2020
11 mars 2020

8 april 2020
6 maj 2020
3 juni 2020

8 juli 2020 (om det finns några individärenden)

12 augusti 2020
9 september 2020
7 oktober 2020

4 november 2020
3 december 2020

Presidieträff

15 januari 2020
19 februari 2020
18 mars 2020

15 april 2020
13 maj 2020
10 juni 2020

19 augusti 2020
16 september 2020
14 oktober 2020

11 november 2020
9 december 2020

Tekniska nämnden

28 januari 2020
3 mars 2020
31 mars 2020

28 april 2020
26 maj 2020
23 juni 2020

1 september 2020
29 september 2020
27 oktober 2020

24 november 2020
15 december 2020

Tekniska nämndens presidium

14 januari 2020
18 februari 2020
17 mars 2020

14 april 2020
12 maj 2020
9 juni 2020

18 augusti 2020
15 september 2020
13 oktober 2020

10 november 2020
8 december 2020

Utbildningsnämnden

22 januari 2020
26 februari 2020
1 april 2020

30 april 2020
27 maj 2020
17 juni 2020

12 augusti 2020

26 augusti 2020

30 september 2020
28 oktober 2020

25 november 2020
16 december 2020
20 januari 2021

Utbildningsnämndens utskott

15 januari 2020
12 februari 2020
11 mars 2020

15 april 2020
13 maj 2020
3 juni 2020

16 september 2020
14 oktober 2020

11 november 2020
2 december 2020
13 januari 2021

Valnämnden

Det finns inga planerade sammanträden för valnämnden under 2020