Hoppa direkt till innehållet

Färdtjänst

Färdtjänst är för personer som inte kan åka med till exempel buss.
Du får åka med färdtjänst högst 7 mil.
Du får också åka till städerna Ljungby och Växjö.
Du får hjälp med att bära dina väskor till och från din egen dörr.

Vem kan få färdtjänst?

I Lagen om färdtjänst står vem som kan få färdtjänst.
För att kunna få färdtjänst måste du:

  • vara folkbokförd i Älmhults kommun
  • ha en funktionsnedsättning

Du ansöker om färdtjänst hos en handläggare på kommunen.
Du kan ringa till en handläggare om du har någon fråga.
 

Riksfärdtjänst

Det finns också något som heter riksfärdtjänst.
Med riksfärdtjänsten kan du åka utanför den kommun där du bor.
Du måste ansöka om riksfärdtjänst minst 2 veckor innan du ska åka.
Du ansöker om riksfärdtjänst hos en handläggare.

Överklaga

Handläggaren kan bestämma att du inte får färdtjänst.
Om du tycker att vi har bestämt fel kan du överklaga.
När du överklagar betyder det att Förvaltningsrätten ska bestämma.
Du måste överklaga inom 3 veckor.
Handläggaren kan berätta hur du kan överklaga.
 
Mer information om färdtjänst och riksfärdtjänst