Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Miljöfrågorna är idag svåra att ta på eftersom de inte alltid syns i form av bolmande skorstenar eller stinkande utsläpp. Istället har vi många utsläpp och störningar som kan få konsekvenser för människor och miljö.

Din och allas vår delaktighet är grunden för vårt miljöarbete. Vi måste alla hjälpas åt för att skapa och bibehålla en hälsosam och god miljö för oss själva och kommande generationer.

Nyheter inom Miljö & hälsa


  • Inventering av gräsytor pågår


    Nu pågår en inventering av kommunala gräsytor i centralorten för att identifiera lämpliga ytor att omvandla till ängar. Genom att låta gräsytor utvecklas till ängar eller åtminstone låta gräsmattornas växter blomma innan de klipps gynnar vi humlor, fjärilar och bin.
  • Våra träd är viktiga


    Träd i stadsmiljö har en stor betydelse för en attraktiv miljö, för den biologisk mångfalden och för oss människor. Nu ser vi över 1100 träd i centralorten Älmhult med hjälp av trädinventerarna Elin Rowicki och Johan Östberg från Trädkonsult AB. De är specialister på hur träd mår och utvecklas och kan beräkna hur träden på bästa sätt kan hjälpa människor och djur att få en riktigt bra miljö.
  • Rädda bina i Älmhult


    Rädda bina i Älmhult är ett projekt för att skapa ett blommande, surrande och attraktivt Älmhult. Under 2021-2022 kommer kommunen tillsammans med lokala aktörer erbjuda föreläsningar, vandringar, visningsängar och andra aktiviteter för att sprida kunskap kring ängsbruk och pollinatörer.relaterat

Anmälan av värmepump

Läs mer här.

kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

E-post: mob@almhult.se
Telefon: 0476-550 00

Miljö- och byggchef

Ingegerd Andersson

Tekniska förvaltningen

e-post tekniska@almhult.se
fax 0476-552 00

Teknisk chef

Anders Nyberg
telefon 0476-554 97

Till toppen