Miljö- och klimatarbete

Kemsmart

Det vi gör idag påverkar hur världen ser ut i morgon

Vi står idag inför stora miljö- och klimatutmaningar, både i världen och här i Älmhult. För att klara av dem behöver vi hjälpas åt. Hur vi agerar idag har betydelse för hela vär omvärld och kommer att påverka kommande generationers möjlighet till ett gott liv. Därför måste vi förvalta vår miljö med sunt förnuft och skapa förutsättningar för kloka beslut framöver.

Under 2019 kommer kommunen att arbeta med att förverkliga den nya Miljöplan 2030. Läs mer om vad som är på gång under 2019 under Aktuellt.

Regnträdgårdar