Hoppa direkt till innehållet

Avgifter

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för tillsynen enligt miljöbalken. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Timavgiften för tillsyn är 825 kronor per timme.