Hoppa direkt till innehållet

Kalkning

Vi kalkar våra sjöar, vattendrag och våtmarker för att motverka försurningens negativa effekter på växter och djur. Främsta orsaken till försurning är den omfattande förbränningen av svavelhaltig kol och olja under 1900-talet.

Under 2019 ska det spridas cirka 1176 ton kalk i Älmhult, varav 170 ton med helikopter. Resterande sprids med doserare och båt.

Läs mer om kommande kalkning här, Kalkningsplan 2018-2020PDF (pdf, 1.5 MB).

En helikopter kalkar en sjö