Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Arbetsmarknadsenheten

Vad gör arbetsmarknadsenheten?

Arbetsmarknadsenheten i Älmhults kommun har två huvuduppdrag:

  • Att vara ett bollplank och stöd till kommunens arbetsgivare i frågor som handlar om kompetenshöjande insatser för personal och riktade rekryteringar.

  • Att stötta invånare som har försörjningsstöd och invånare som står utanför arbetsmarknaden med riktade aktiviteter som leder till självförsörjning.

Arbetsmarknadsenheten arbetar förvaltningsövergripande i kommunen och samverkar med externa aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen, Europeiska Socialfondsprojekt, utbildningsanordnare, samordningsförbund och andra kommuner.

Hur kan arbetsgivare och arbetsmarknadsenheten samarbeta?

Som arbetsgivare i Älmhults kommunen kan du vända dig till arbetsmarknadsenheten för frågor angående kompetenshöjande insatser till befintlig personal, samordning av utbildningsinsatser och rekrytering av personal via arbetsmarknadsenhetens rekryteringsträffar. Du kan också kontakta oss för samordning av subventionerade anställningsformer och praktik.

Kommunens aktivitetsansvar och projektkontor

Inom arbetsmarknadsenheten finns kommunens aktivitetsansvar (KAA) och ett projektkontor för arbetsmarknadsprojekt.

Om kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret riktar sig till ungdomar 16–20 år. Här kan de få stöd att börja studera eller hitta en annan meningsfull sysselsättning.
Läs mer om KAA här. Länk till annan webbplats.

Projektkontoret

Nedan presenteras aktuella projekt som projektkontoret är involverade i. Fler projekt beräknas starta inom en snar framtid.

Projektet Ungsam

Projektet riktar sig till ungdomar som är 16–24 år. I projektet Ungsam får varje individ stöd för att skapa och genomföra en planering som ska hjälpa honom/henne vidare till en meningsfull sysselsättning. Hur planen ser ut är individuellt utifrån individens egna förutsättningar.

Kontaktperson

Emil Gustavsson, ungdomskoordinator
E-post: emil.gustavsson@almhult.se

Projektet Fokus 2.1

Projektet riktar sig till individer som är 16–64 år och som står långt från arbetsmarknaden eller har sökt jobb under lång tid och har fler än två myndighetskontakter. Här deltar individen i ett 8-veckorsprogram med gruppbaserad verksamhet och individuella samtal.

Kontaktpersoner

Nina Narvén, projektkoordinator
E-post: nina.narven@ljungby.se

Sofia Solhammers, projektledare
E-post: sofia.solhammers@ljungby.se

Projektet Etableringssamverkan Kronoberg (ESK)

Projektet riktar sig till nyanlända och stödjer dem med bl. a aktiviteter kopplade till att etableras i samhället och på arbetsmarknaden.

Kontaktperson

Hassan Abdulwahab, projektkoordinator
E-post: hassan.abdulwahab@vaxjo.se

Var hittar du arbetsmarknadsenheten?

Du hittar oss i Röda Villan vid järnvägsstationen i Älmhult.
Vår adress är: Knutsgatan 8B, Älmhult

Till toppen