Företagsbesök

Älmhults kommun genomför ett antal företagsbesök året runt. Syftet med att besöka företag i vardagen är att bygga relationer och att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar.

Vi får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och får information om företaget och dess framtidsplaner. Dessutom får vi lyssna till vilka förväntningar företagare har på Älmhults kommun.

Vi lovar att återkoppla på de frågor och idéer ni har kring vårt förbättringsringsarbete. Företagsbesöket är ert, så ni lägger upp det så det passar er verksamhet.

Detta är en viktig del i arbetet med att skapa ett gott företagsklimat.

Vi tar gärna foton på våra besök (självklart i samtycke med företagen) och lägger ut på vår företagssida, facebooksida samt på vår linkedin för att marknadsföra såväl företagen som våra besök.

Boka besök till ditt företag

Vi är en mindre grupp politiker och tjänstemän som gör företagsbesök för att vi tycker det är viktigt att möta dig som företagare i kommunen. Besöken ökar vår kunskap och förståelse för företagets villkor och förutsättningar.

Vi vill gärna höra om vilka förväntningar det finns på oss som kommun och hur du upplever kontakten. Vad kan förbättras för att du ska kunna utveckla och bedriva din verksamhet på bästa sätt?

Vid ett företagsbesök kan du diskutera kommunala frågor som rör ditt företag, till exempel:

  • Försäljning och köp av mark eller lokaler
  • Utveckling av ditt företag
  • Etablering av företag i Älmhult

Vill du som företagare i Älmhults kommun få besök av politiker och tjänstemän?

Boka ett besök genom att fylla i formuläret nedan eller ta kontakt med med maria.kristiansson@almhult.se:  


Informationen i formuläret skickas till Maria Kristiansson, näringslivsutvecklare.