Nyhetsarkiv

Här kan du läsa artiklar ur nyhetsarkivet genom att välja den månad då nyheten skapades.
 • 17 februari 2020  

  Kommunfullmäktige sammanträder


  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 24 februari 2020 klockan 18.30 i Älmhults kommunhus, sammanträdesrum Linnésalen. Följande ärenden kommer att behandlas. • 17 februari 2020  

  Älmhults kommun gör ett positivt ekonomiskt result...


  Älmhults kommuns preliminära bokslut för 2019 visat på ett positivt resultat på 10,3 miljoner kronor. • 14 februari 2020  

  Kultur- och fritidsnämnden sammanträder


  Kultur- och fritidsnämnden sammanträder torsdagen den 20 februari 2020 klockan 14:00 i Älmhults kommunhus, sammanträdesrum Möckeln. Följande ärenden kommer att behandlas. • 14 februari 2020  

  Kommunen bjuder in till Digidel Älmhult


  Nu startar Digidel Älmhult som ett led i arbetet med att främja digital delaktighet och kompetens. Digidel är till för alla som söker kunskap, inspiration och stöd i den digitala världen. • 13 februari 2020  

  Nya e-tjänster igång


  I Älmhults kommun ska det vara enkelt att uträtta sina ärenden och sköta sina kontakter med kommunen. Som ett led i den servicen har vi därför fräschat upp våra e-tjänster och erbjuder fler funktioner och möjligheter än tidigare. • 7 februari 2020  

  Lämna synpunkter på ny gemensam avfallsplan ”På vä...


  Ett förslag på ny gemensam avfallsplan ”På väg mot ett Småland utan avfall” för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö, Älmhults och Markaryds kommuner är nu ute på samråd och utställning, tillsammans med miljökonsekvensbedömning för planen. Planen beskriver hur kommunen långsiktigt ska hantera avfallsfrågor. • 6 februari 2020  

  Medarbetarenkät visar fortsatt hög motivation blan...


  Motivationen bland medarbetarna i Älmhults kommun är hög. Resultatet av årets medarbetarenkät visar fortsatt högt engagemang. • 5 februari 2020  

  Håll dig uppdaterad om Coronaviruset


  Älmhults kommun följer Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer om coronaviruset. Kunskapen om viruset utvecklas hela tiden och vi håller oss uppdaterade. • 4 februari 2020  

  Älmhults kommun öppnar nytt servicecenter


  För att öka tillgängligheten och förbättra den kommunala servicen till invånare, företagare och besökare öppnar kommunen ett servicecenter. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt möte idag. Servicecentret beräknas öppna i september 2020. • 4 februari 2020  

  Ny arbetsmarknadsenhet ska hjälpa fler invånare ti...


  Under tisdagen beslutade kommunstyrelsen att inrätta en arbetsmarknadsenhet för att hjälpa fler invånare till arbete. Den nya enheten ska arbeta för att hjälpa invånare till självförsörjning genom samordning med bland annat utbildnings- och socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och näringslivet.