Arbete på broar i Linnefalla och Hylte

gäller datum-datum / tills vidare

Ingress

Betongarbete på bron i Linnefalla kommer att göras den 29 och 30 juni. På dagtid kommer trafiken ledas om via Hylte.

Den 1 juli kommer betongarbete på bron i Hylte att utföras och då leds trafiken om via Linnefalla.

För ytterligare information, kontakta tekniska@almhult.se eller ring 0476 - 550 00

Serviceinformation
Publicerad: