Del av Ljungbyvägen i Älmhult avstängd den 26 maj och 2 juni

På grund av VA-arbeten på Ljungbyvägen, i höjd med Hvita korset, kommer del av Ljungbyvägen att stängas av för all trafik den 26 maj och 2 juni.

Vägen kommer att vara avstängd mellan kl 06.00 och 19.00 och omledning sker via Majtorpsgatan, följ de orangea pilarna. Vi tackar för er förståelse!"

För ytterligare information, kontakta gatuavdelningen telefon 0476-550 00 eller via e-post tekniska@almhult.se

Tekniska förvaltningen

Serviceinformation
Publicerad: