Trygghetsskapande underväxtröjning vecka 27 och 28

gäller datum-datum / tills vidare

Under vecka 27-28 kommer vår entreprenör att genomföra en så kallad ”trygghetsskapande underväxtröjning” i området runt Vattentornet respektive vid Haganäsparkens lekplats och Vitsippans förskola.

Eftersom en del av riset från röjningen ska köras undan kommer det tidvis att köras med traktor och skogsvagn i området och vi ber därför allmänheten att hålla avstånd till maskinerna under arbetets gång.

För ytterligare information, kontakta tekniska förvaltningen 0476 - 550 00 eller epost: tekniska@almhult.se

Serviceinformation
Publicerad: