Hoppa direkt till innehållet

Bostad med särskild service

Beroende på vilket stöd du behöver finns olika boendeformer. Samtliga boenden innebär att du bor i en egen lägenhet. Du har eget andrahandskontrakt på lägenheten. Du ansöker om bostad hos kommunens handläggare.

Servicebostad

I en servicebostad får du stöd av personal utifrån dina behov. I närheten av din servicebostad finns det en gemensamhetslokal för social samvaro där olika aktiviteter anordnas. 

Baldersgatan 21

Boendeform: Servicebostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

Telefon: 0476-550 04

Baldersgatan 36

Boendeform: Servicebostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

Telefon: 0476-554 46

Hagabo

Boendeform: Servicebostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

Telefon: 0476-550 46

Kronan

Boendeform: Servicebostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

Telefon: 0476 - 550 46

Pärlan

Boendeform: Servicebostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

Telefon: 0476-551 14

Gruppbostad

Gruppbostad är ett boendealternativ för dig som har mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.

Ett gruppboende består av ett antal lägenheter som är grupperade tillsammans. Boendet har gemensamma utrymmen och fast bemanning av personal dygnet runt.

Oxtorget

Boendeform: Gruppbostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

Telefon: 0476- 552 23

Druvan

Boendeform: Gruppbostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

Telefon: 0476- 166 26

Särskild anpassad bostad

En särskild anpassad bostad enligt LSS är ett boende utan personal. Lägenheten är fysiskt anpassad. Behöver du stöd och hjälp kan det vara beviljat antingen enligt LSS eller socialtjänstlagen.

Hälso- och sjukvård

Kommunen erbjuder dig som bor i en gruppbostad eller servicebostad hälso- och sjukvård genom kommunens sjuksköterskor.