Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hallaryds förskola

Hallaryds förskolas stora utegård inbjuder till lek och rörelse. På vår förskola får barnen leka till sig kunskap tillsammans med sina kamrater och närvarande personal.

Bild utanför Hallaryds förskola

Om förskolan

Hallaryds förskola är beläget i lugnt område i en skolbyggnad vilket innebär stora lokaler. Förskolan har två avdelningar, Rävarna och Kaninerna. Samarbetet mellan avdelningarna är frekvent vilket innebär att alla barn känner varandra och samtlig personal. Vi har en stor gård och närhet till skog och andra grönområden. I byggnaden inryms även ett folkbibliotek som vi har tillgång till.

Så här arbetar vi

Barnens intresse är en viktig grund i vårt arbete med läroplanen för förskolan (lpfö-18). Leken ligger i centrum när det gäller vår undervisning och utbildning. Vi arbetar med bildstöd och kommunikationskartor.

I skogen har vi ett ställe vi brukar gå till ofta som vi kallar “mulleboet”. Där finns vindskydd och grillplats. På Hallaryds förskola arbetar vi temainriktat. Genom temat sker undervisning i språk, matematik, naturvetenskap för att nämna något. Digitala verktyg är en naturlig del i vår utbildning. Vi har en IKT-pilot på förskolan samt instagram. 1-2 gånger per termin träffas personal, rektor och vårdnadshavare i ett föräldraråd. Där lyfts frågor kring förskolans verksamhet.

Inskolning

Inskolningen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Inskolningar idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en inskolning ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska skolas in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter inskolning erbjuder vi ett inskolningssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om verksamheten.

Inför inskolning tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdag

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 24 augusti 2020
  • 23 november 2020
  • 11 januari 2021
  • 17 maj 2021