Elmeskolan

Fler och fler flyttar till Älmhults kommun och antalet invånare ökar. Hösten 2017 öppnade vi nya Elmeskolan i Hagabo. Skolan är både en internationell förskola och skola och också en vanlig grundskola med elever från förskoleklass till årskurs sex.

Den nya skolan är modern, attraktiv, trygg och tillgänglig för alla med plats för totalt 800 elever. Elmeskolan har en stor härlig gårdsmiljö som inspirerar till såväl utevistelse, rörelse och lek som lärande.