Modersmålsundervisning

Välkommen till modersmålsundervisning!

Barn och unga som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig och sker utanför skoltid.

Undervisning i ett språk startar om vårdnadshavare till minst fem elever anmäler intresse och det finns lärare i det aktuella språket. Syftet med undervisningen är att ditt barn utvecklar kunskaper i sitt modermål. Ditt barn får också stöd i att lära sig leva med olika kulturer och traditioner. Det är viktigt att modersmålet hålls levande i hemmet.

Språk som ännu ej uppnått fem sökande

Språk

Antal sökande

Holländska

4 sökande

Thailändska

4 sökande

Somaliska

3 sökande

Bosniska

3 sökande

Danska

2 sökande

Ukrainska

2 sökande

Tamil

1 sökande

Serbiska

1 sökande

Bengali

1 sökande

Grekiska

1 sökande

Pashto

1 sökande

Turkiska

1 sökande

Kannada

1 sökande

Ansök här