Förskoleklass

Älmhults kommun erbjuder ditt barn plats från hösten, det år barnet fyller sex år. Det betyder att förskoleklass är obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla ska gå i skolan i minst tio år.

Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan. Det ska underlätta en bra integration mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem. Lärande och utveckling står i centrum i alla skolformer.

Under vecka 11 får de vårdnadshavare som gjort ett aktivt val till blivande förskoleklass hösten 2020 ett brev hem med ett placeringsmeddelande om vilken skola barnet har fått plats på.

Vi arbetar för att tillgodose alla vårdnadshavares önskemål av skola så långt det är möjligt.

Om ni inte har fått den plats ni önskar kan ni ställa er i kö, läs mer på kommunens hemsida. Blanketten byte av skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster fylls i och skickas till Utbildningsförvaltningen. Frågor gällande skolplacering besvaras av Utbildningsförvaltningen via tfn. 0476-551 84 eller utbildning@almhult.se

Övriga frågor angående ditt barns blivande skola besvaras av rektor på respektive skola. Kontaktuppgifter till skolorna finns på kommunens hemsida.