Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bibliotek Diö skola

Diöskolans bibliotek är beläget mitt i skolbyggnaden och rymmer ungefär 7 300 härliga läsupplevelser. Här kan du låna, reservera och lämna tillbaka böcker. Vi har tillgång till hela kommunens böcker och transporter görs mellan biblioteken varje vecka. Det finns också plats att sitta och arbeta vid.

Elever kan låna själva vid en dator (kallad PUB) från 3:e klass med hjälp av ett användarnamn och en PIN-kod. Där kan man också reservera böcker.

Fråga gärna bibliotekarien efter boktips eller lämna egna tips! Är det någon bok vi inte har, säg till så kanske vi köper in den!

Skolbiblioteket fungerar också som filial till folkbiblioteket och har öppet för allmänheten varannan måndag.

Om lån och påminnelser

Alla elever får låna böcker fritt på skolbiblioteket. De har ett eget lånekort som förvaras på biblioteket. Det är för att de ska kunna komma till biblioteket när som helst under skoldagen och snabbt och lätt låna en bok, utan att behöva komma ihåg att ta med sig sitt lånekort.

När eleverna går i år 3 får de börja låna själva på utlåningsdatorn i biblioteket. De lånar med hjälp av ett användarnamn och en PIN-kod som de själva väljer.

Normal lånetid är 28 dagar. Är det kö på boken får man bara ha den hemma i 14 dagar.

Om boken inte lämnats igen efter 28 dagar får eleverna en första påminnelse av sin lärare. Om boken fortfarande inte är tillbakalämnad efter ytterligare 14 dagar får eleven det som kallas för räkning.

På räkningen står det vad boken kostar om man inte lämnar tillbaka boken. Om man däremot hittar boken och lämnar in den så stryks räkningen direkt.

I det sista steget som sker en eller ett par gånger per termin går jag igenom alla räkningar. Då letar jag efter varje bok i biblioteket för att se om den har hamnat på en hylla utan att ha blivit tillbakalämnad. Detta så att jag kan vara helt säker på att boken inte finns innan jag skickar hem ett inbetalningskort till föräldrarna.

Till toppen