Sjukanmälan & ledighet

Sjukanmälan

Sjukanmälan sker till Gemö skolas expedition, 0476-55 179. Det går bra att tala in meddelande.

Sjukanmälningar av elever ska göras av vårdnadshavare och vara skolans expedition till handa senast kl 8.00.

Vårdnadshavaren meddelar dagligen sjukfrånvaro.

Om en elev, som inte är sjukanmäld, inte kommit till skolan kl. 8.15, kontaktas vårdnadshavare. Lotta Ramberg Petersson, administratör på Gemö skola, tar denna kontakt.

Ledighet

Elevers ledighet

Enligt skollagen kan elev få kortare ledighet från skolan för enskilda angelägenheter.

Om vårdnadshavaren begär ledigt för en elev får mentor/rektor bevilja sammanlagt högst tio dagars ledighet under ett läsår. Finns det synnerliga skäl kan rektor bevilja längre ledighet. (Skollag 2010:800 7 kap 18§).

Skolan förutsätter att eleven tar igen förlorad undervisning genom egen försorg.