Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Särskola Klöxhultsskolan

Älmhult särskola bedrivs i för ändamålet anpassade och nybyggda lokaler. Särskolan är belägen i direkt anslutning till Klöxhultsskolan.


Skolan är naturskönt belägen med naturstigar, motionsslingor, boll- och tennisplaner i omedelbar närhet. På särskolan arbetar biträdande rektor, specialpedagoger, grundskollärare, fritidspedagog och barnskötare.

Vi tillämpar mentorskap vilket innebär att varje elev är knuten till en mentor/pedagog vilken har det övergripande ansvaret för elevens skolgång.

Vårt uppdrag är att arbeta utifrån läroplanens intentioner och särskolan kursplaner. Utifrån ett helhetsperspektiv på eleven gör vi individuella anpassningar. Härigenom ges varje elev möjlighet att tillägna sig kunskaper och utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar och behov.

Vår strävan är att särskolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas och känna växandets glädje och erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Alla i särskolan ska bli respekterade oberoende av funktionshinder.

Kolonin

Vi har en kolonilott som våra elever besöker varje vecka. Arbetet på Kolonin erbjuder ett konkret material till våra studier för att nå Läroplanens kunskapsmål. På Kolonin omsätts teori i praktik och vi kan i alla avseenden skörda frukterna av vårt arbete.

Till toppen